Wydział Teologii / Faculty of Theology

Permanent URI for this community

* Instytut Nauk Teologicznych (Sekcja Nauk Biblijnych * Sekcja Historii Kościoła i Patrologii * Sekcja Teologii Fundamentalnej * Sekcja Teologii Dogmatycznej * Sekcja Teologii Moralnej * Sekcja Teologii Duchowości * Sekcja Liturgiki i Homiletyki * Sekcja Teologii Pastoralnej i Katechetyki * Sekcja Ekumenizmu * Ośrodek Studiów nad Judaizmem Drugiej Świątyni * Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich - Centrum UCRAINICUM)

Browse