Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne

Permanent URI for this community

Czasopismo Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne (skrót: ABMK) ukazuje się nieprzerwanie od 1959 r. Wydawane jest przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL. Inicjatorem powstania pisma był o. Romuald Gustaw OFM, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz ks. Stanisław Librowski, dyrektor Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Półrocznik ma unikalny charakter w skali światowej, gdyż na jego łamach drukowane są artykuły z trzech dziedzin (archiwistyka, bibliotekarstwo, muzealnictwo), dotyczących instytucji kulturowych Kościoła katolickiego

Artykuły oraz recenzje i informacje drukowane są w języku polskim, angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim.(English) The scholarly journal ‘Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne’ is a publishing house of the Institute of Church Archives, Libraries and Museums of the John Paul II Catholic University of Lublin. The periodical has been published continuously since 1959. The journal was founded by Fr Romuald Gustaw OFM, the Director of the Catholic University of Lublin Library and Rev. Stanisław Librowski, the Director of the Diocesan Archive in Włocławek, who also became the editor-in-chief of the periodical.

The three first volumes of ABMK were released as quarterly journals. Since 1962 (the fourth volume), the journal has been published twice a year.

The journal is unique on a world scale because it publishes articles from three areas (archive studies, library science and museology), referring to the activity of the cultural institutions of the Catholic Church.

Redaktor Naczelny:
dr Artur Hamryszczak, artur.hamryszczak@kul.pl, https://orcid.org/0000-0002-2578-9971
Sekretarz redakcji:
dr Dariusz Szkutnik, dariusz.szkutnik@kul.pl
Redaktor języka polskiego:
mgr Paulina Tomczyk, paulina.tomczyk@kul.pl
Redaktor języka angielskiego:
mgr Aneta Kiper, aneta.kiper@pwste.edu.pl
Redaktorzy tematyczni:
ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL, wlodzimierz.bielak@kul.pl, https://orcid.org/ 0000-0002-3883-5615
ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL, tomasz.moskal@kul.pl, https://orcid.org/0000-0002-0174-893X
dr Beata Skrzydlewska - UKSW, bskrzydlewska@o2.pl, https://orcid.org/0000-0002-9326-8916
dr Joanna Nastalska-Wiśnicka - KUL, joanna.nastalska-wisnicka@kul.pl, https://orcid.org/0000-0003-3402-3051
dr Daniel Kiper - KUL, daniel.kiper@kul.pl, https://orcid.org/0000-0003-3580-604X
Rada Naukowa:
ks. dr hab. Waldemar W. Żurek SDB, prof. KUL - przewodniczący, https://orcid.org/0000-0002-5602-5077
dr hab. Maria Dębowska, https://orcid.org/0000-0003-2694-1012
ks. dr hab. Dominik Zamiatała CMF, prof. UKSW, https://orcid.org/0000-0002-3814-7441
ks. dr Stanisław Zimniak SDB - Istituto Storico Salesiano - Roma (Włochy), https://orcid.org/0000-0002-3814-7441
o. prof. dr hab. Marek Inglot SI - Pontificia Università Gregoriana - Roma (Włochy)
bp dr hab. Michał Janocha, prof. UW, https://orcid.org/0000-0002-4983-1767
ks. dr Andrzej Szczupał CSsR - Instytut Teologiczny w Grodnie (Białoruś)
s. prof. Grazia Loparco - Facoltà "Auxilium" di Roma (Włochy)
dr. doc. Oksana Karlina - Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki - Łuck (Ukraina), https://orcid.org/0000-0001-8706-942X
prof. Manuel-Reyes Garcia Hurtado - Universidad de A Coruña (Hiszpania), https://orcid.org/0000-0002-4263-164X
ks. prof. Vytautas S. Vaičiûnas - Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa)


ISSN: 0518-3766
e-ISSN: 2545-3491
DOI: 10.31743/abmk

News

Kontakt:
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL
ul. Chopina 29/7
20-950 Lublin; Poland
(48) 81 454 52 67
redabmk@kul.pl
Główna osoba do kontaktu:
Dr Artur Hamryszczak
Redaktor naczelny
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II

Browse

Zasady udostępniania
Teksty opublikowane w Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne udostępnione są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych - Na tych samych warunkach (CC BY-NC-ND-SA).
Copyright Notice
The texts in Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne are published under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives-ShareAlike (CC BY-NC-ND-SA) licence.