Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/902
Title: Od cytatu do plagiatu – eksploracje infoetyczne (cz. 3)
Other Titles: From the citation to the plagiarism – infoethical explorations (vol. 3)
Authors: Wyrostkiewicz, Michał
Keywords: plagiat; moralność; infoetyka; badania naukowe; prawo autorskie; plagiarism; morality; info-ethics; research; copyright law
Issue Date: Dec-2017
Citation: „Biuletyn Edukacji Medialnej” 15 (2017), nr 2, s. 136-145.
Abstract: Początek naukowej refleksji nad plagiatem jest związany z naukami prawnymi. Dziś jednak, toczą się dyskusje, czy metody stosowane w tym obszarze wiedzy są wystarczające, aby w sposób wyczerpujący mówić o plagiacie. Da się zauważyć kilka problemów. Jednym z nich jest dyskusja nad tym, do kategorii jakiego prawa należy wpisać to zagadnienie. Poważny błędem, jaki daje się dostrzec w jurydycznych analizach plagiatu jest próba mówienia o nim w kategoriach prawa własności zamiast prawa autorskiego. Także niektóre definicje wychodzące poza nauki prawne nierzadko okazują się redukcjonistyczne i z tego powodu niepoprawne. Na podstawie przeprowadzonych badań można zaproponować infoetyczną definicję plagiatu naukowego, w której zwraca się uwagę na intencję wprowadzenia odbiorcy w błąd co do autorstwa i oryginalności prezentowanego utworu.
The beginning of scientific reflection on plagiarism is in the area of law. Today, however, there are discussions about whether legal methods are appropriate to adequately talk about plagiarism. We see several problems. One of them is the discussion of what kind of rights the problem of plagiarism belongs to. A serious mistake that can be seen in juridical analyzes of plagiarism is the attempt to talk about it in terms of the right of ownership instead of copyright. Also, some non-legal definitions of plagiarism are incorrect. On the basis of the conducted research, we propose a new info-ethical definition of the scientific plagiarism, which emphasizes the intention of misleading the issue of an authorship and an originality of the presented scientific work.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/902
ISSN: 1733-0297
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wyrostkiewicz_Michal_Od_cytatu_do_plagaiatu_3.pdf219,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons