Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/474
Title: Uboga wdowa - symbol Izraela, wzór ucznia, ikona Chrystusa
Other Titles: The Poor Widow - a Symbol of Israel, a Model of Discipleship, an Icon of Christ
Authors: Kubiś, Adam
Keywords: wdowa; uboga wdowa; Ewangelia Marka; kobieta; feministyczna egzegeza; poor widow; widow; Gospel of Mark; feministic exegesis; women in Mark
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Niewiastę dzielną kto znajdzie?" (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia, red. A. Kubiś, K. Napora, Lublin 2016, s. 287-312
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/474
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubis_Uboga_wdowa_symbol_Izraela_wzor_ucznia_ikona_Chrystusa.pdfArtykuł główny292,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons