Andrzej Derdziuk, Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich w okresie miedzy Soborem Watykańskim I a Watykańskim II, Lublin: Wydawnictwo KUL 2001, ss. 411.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Abstract
Dzieło Derdziuka dzieli się logicznie i przejrzyście na dwie części: wizja trynitarna i wizja eklezjalna życia moralnego chrześcijanina. Jak Trójca jest wzorem dla wszelkiej egzystencji chrześcijanina (s. 23), tak Kościół jest przestrzenią realizacji powołania chrześcijańskiego (s. 200). Życie moralne – będące odpowiedzią człowieka na zaproszenie Boga – w sposób konieczny związane jest z Bogiem objawiającym się człowiekowi historycznie i z Kościołem, który kontynuuje zbawcze dzieło Boga i stwarza niszę dla sakramentalnego spotkania z Nim człowieka.
Description
Keywords
teologia moralna, Trójca Święta, chrystocentryzm, aretologia
Citation
"Roczniki Teologii Dogmatycznej", 2010, Vol. 3 (58), s. 308-312
ISBN
Collections