Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2966
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGoleń, Jacek-
dc.date.accessioned2022-04-12T08:53:42Z-
dc.date.available2022-04-12T08:53:42Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citation"Verbum Vitae", 2022, T. 40, nr 1, 2022, s. 1-19pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/2966-
dc.descriptionDuszpasterstwo rodzinpl
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest ukazanie ludzkiej seksualności w świetle posoborowego nauczania Kościoła katolickiego. Najpierw autor dokonuje wyjaśnienia najważniejszych terminów, a potem ukazuje drogę do pozytywnego i całościowego ujęcia ludzkiej seksualności w nauczaniu Kościoła. Następnie ukazuje osobowy sens ludzkiej płciowości oraz naturalną celowość w niej zawartą. W ramach metody dedukcyjnej wykorzystano metody szczegółowe: analizy tekstów źródłowych, interpretacji, porównawczą, syntezy, wnioskowania. Główną konkluzją z podjętych badań jest to, że przez szereg wieków Kościół katolicki bardzo powoli odczytywał prawdę o ludzkiej seksualności, podkreślając cel prokreacyjny. Najpełniej i w sposób pozytywny została ona ujęta dopiero w posoborowym nauczaniu Kościoła, a zwłaszcza papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka.pl
dc.description.abstractThe aim of the article is to discuss human sexuality in the context of the post-conciliar teachings of the Catholic church. First, the article clarifies the employed terminology to subsequently focus on the positive and comprehensive image of human sexuality in the church’s teachings. Further, the personal orientation and purposefulness of human sexuality is analyzed. Within the deductive method the following strategies have been deployed: analysis of source texts, interpretation, comparative analysis, synthesis, and deduction. The main conclusion of the article is that the Catholic church has been slowly uncovering the truth of human sexuality, for centuries having underscored its procreative goal. Human sexuality has been most fully and positively rendered in the post-conciliar teachings of the church, especially in the thought of Popes John Paul II, Benedict XVI, and Francis.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo KULpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpłciowośćpl
dc.subjectsexualitypl
dc.subjectseksualnośćpl
dc.subjectlovepl
dc.subjectmiłośćpl
dc.subjectfertilitypl
dc.subjectpłodnośćpl
dc.subjectprocreationpl
dc.subjectprokreacjapl
dc.subjectsense of sexualitypl
dc.subjectsens seksualnościpl
dc.subjectpurposefulness of sexualitypl
dc.subjectcelowość seksualnościpl
dc.subjecttheology of the bodypl
dc.subjectteologia ciałapl
dc.subjecttheology of marriagepl
dc.subjectteologia małżeństwapl
dc.titleLudzka seksualność w posoborowym nauczaniu Kościołapl
dc.title.alternativeHuman Sexuality in the Church’s Post-conciliar Teachingpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.identifier.doi10.31743/vv.13581-
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)
Verbum Vitae, 2022, T. 40, Nr 1: Ludzka seksualność – jej istota i celowość

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golen_Jacek_Ludzka_seksualnosc_w_posoborowym_nauczaniu_Kosciola.pdf337 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons