Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/223
Tytuł: Walka o integralną wiarę chrystologiczną w Pierwszym Liście św. Jana w kontekście historii wspólnoty Janowej
Tytuły równoległe: The Struggle for an Integral Christological Faith in the First Letter of John and the History of the Johannine Community.
Autorzy: Kubiś, Adam
Słowa kluczowe: wiara; Mesjasz; wspólnota Janowa; listy Janowe; 1 List św. Jana; namaszczenie; Chrystus; chrystologia Janowa; antropologia Janowa; pneumatologia Janowa; faith; Johannine Community; Johannine Letters; 1 John; Messiah; anointing; Johannine Christology; Johannine anthropology; Johannine pneumatology; Christ
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo KUL
Źródło: Od wiary Abrahama do wiary Kościoła, red. M. Kowalski, Lublin 2014, s. 83-102
Abstrakt: The terminology of faith (pi,stij, pisteu,w) in 1 John refers in one way or another to the problem of an orthodox Christology. 1 John appears to be a polemical writing, which aims at countering the ethical and Christological claims of the secessionist who at some point left the Johannine community. The present work leaves aside the attempts of previous exegetes to identify the secessionist with various ancient heterodox groups known from extra-biblical sources (e.g. Ebionites, Docetists, Gnostics etc.). Instead, the reading of the Johannine letters reveals that three main Christological claims – namely that Jesus is God, Jesus is Christ, and Jesus has come in the flesh – might be approached from pneumatological and anthropological angles. Th e secessionist believed that the role of Jesus was limited to announcing the outpouring of the Spirit, and that believers, having received the Spirit, possessed a status not much different from that of Jesus himself.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/223
ISBN: 978-83-7702-976-3
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Walka_o_integralna_wiare_chrystologiczna.pdf251,4 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons