Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1743
Title: Obraz kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w lubelskiej prasie regionalnej
Other Titles: The Image of EP Election Campaigns in Lublin Regional Press
Authors: Łukasik-Turecka, Agnieszka
Keywords: kampania wyborcza do PE; lubelska prasa regionalna; analiza zawartości; kategorie treściowe; European Parliament election; Lublin regional newspapers; content analysis; categories of content
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: Medialne reprezentacje kultury, T. 2, red. A. Duda, Lublin 2015, s. 113-124
Series/Report no.: Kultura w mediach. Media w kulturze;
Abstract: Rola mediów w zakresie informowania i edukowania społeczeństwa jest szczególnie istotna w okresie kampanii wyborczej. Ważne jest, w jaki sposób media przybliżają swym odbiorcom kampanię wyborczą, czy obraz kampanii przedstawiany jest przez pryzmat sylwetek kandydatów, ich działania kampanijne czy może poprzez prezentację instytucji, o których mandaty walczą kandydaci. Niniejszy artykuł ukazuje w jaki sposób przedstawiano kampanie wyborcze do Parlamentu Europejskiego na łamach trzech lubelskich dzienników regionalnych w 2004 i 2009 roku.
The role of the media in informing and educating the public is particularly important during the election campaign. It is important how the media introduces the audience to an election campaign, whether the image of the campaign is seen from the angle of the candidates profiles, their campaign activities or perhaps through the presentation of the institutions whose mandates the candidates are fighting over. This article shows how the election campaigns to the European Parliament were presented in the three Lublin regional newspapers in 2004 and 2009.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1743
ISBN: 978-83-8061-107-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)
Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukasik-Turecka_Agnieszka-Obraz_kampanii_wyborczej_do_Parlamentu_Europejskiego.pdfArtykuł373,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons