Artykuły naukowe (WNS)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 427
 • Item
  Edukacja włączająca w procesie resocjalizacji podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
  (Fundacja Pedagogium, 2022) Łuczyński, Andrzej; Socha, Malwina
  W artykule przedstawiono badania dotyczące edukacji włączającej, która jest realizowana w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW). Upowszechnianie się wśród młodzieży ambiwalentnych postaw i wartości, naraża ją na życiową destabilizację i niejednokrotnie prowadzi do niedostosowania społecznego. Edukacja włączająca wpisuje się w nowatorski sposób w organizację wszelkich oddziaływań resocjalizacyjnych, który uwzględnia różnorodność wychowanków i ma służyć szeroko rozumianej ich integracji społecznej i zapobieganiu ponownemu procesowi ich wykluczenia. Dzięki podjętym badaniom nieletni przebywający w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych mogli wyrazić swoje opinie na temat edukacji włączającej, w której aktualnie uczestniczą. Analiza danych z sondażu wykazała, iż podopieczni dostrzegają działania włączające prowadzone przez instytucje oraz wyrażają gotowość do zmiany swojego funkcjonowania. Z badań wynika, że istnieje zasadność skoordynowania współpracy pomiędzy rodzicami a placówkami oraz skierowanie większej uwagi na dbałość o atmosferę panującą w ośrodkach.
 • Item
  ‘With a Little Help from My Friends’: Emotional Intelligence, Social Support, and Distress during the COVID-19 Outbreak
  (MDPI, 2023) Kornas-Biela, Dorota; Martynowska, Klaudia; Zysberg, Leehu
  The COVID-19 pandemic presented a global existential social and health challenge, with individuals suffering mentally and psychologically. College and university students are young adults, typically away from their natural support systems; with pandemic-imposed measures such as isolation, they may have been at higher risk of experiencing negative psychological outcomes. The study tested a model in which social support mediated the association between emotional intelligence (EI) and a latent factor representing general mental distress at the height of the COVID-19 crisis in Poland. One hundred and fifty-nine young adults filled in measures of trait EI, psychological and instrumental social support, three distress measures (depression, anxiety, and stress), and demographics. The results supported a model in which psychological social support (but not instrumental social support) mediated the association between trait EI and a factor representing all three distress measures. The results shed light on how individual and social resources work together to help maintain psychological integrity in times of crisis. They add to recent results on the differential effects of psychological-emotional and instrumental social support on distress and well-being.
 • Item
  Wpływ pornografii na rozwój osobowości człowieka
  (Dział Ekspertyz, Biuro Informacji i Dokumentacji Senackiej Kancelarii Senatu, 1999) Kornas-Biela, Dorota
 • Item
  Uwagi o statusie metodologicznym psychologii rewalidacji
  (Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 1976) Kornas-Biela, Dorota
  The author explains the adoption of a term „psychology of revalidation” so as to define the branch of science dealing with psychophysical deviants. The very idea of work with mentally deficient people provides the best explanation of this term, i.e. the sense of treatment, rising of the standard of efficiency, restoring both physical and mental health within the framework of the existing limitations (L. validus — strong, effacacious, convalescent). Subsequently the author presents the branches of psychology of revalidation and problems related to it. Next the author shows the mutual relations of the psychology of revalidation with other branches of psychology especially with clinical psychology, medicine, special education, sociology, law and technics. In the conclusion the author points to the pertinence of integration of all of these branches into one compact system, into single science of an interdisciplinary character which by way of generalizing the findings of constituent sciences would encompass the entire notion of psychophysical deficiencies.