Książki/rozdziały (WNS)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 287
 • Item
  Poród jako wieloaspektowe doświadczenie
  (Instytut Papieża Jana Pawła II, 2015) Kornas-Biela, Dorota; Surma, Natalia
 • Item
  Docenić macierzyństwo
  (Instytut Papieża Jana Pawła II, 2015) Kornas-Biela, Dorota
 • Item
  Młodość i starość: wspólne oblicze. Na podstawie „Listu Ojca świętego Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku”
  (PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2005) Kornas-Biela, Dorota
 • Item
  Psychopedagogiczne aspekty niedożywienia dzieci w prenatalnym okresie rozwoju
  (Wydawnictwo KUL, 2011) Kornas-Biela, Dorota
 • Item
  Niepłodność jako sytuacja trudna dla małżonków
  (Episteme, 2017) Kornas-Biela, Dorota; Nizio, Ewa
  Niepłodność jest bardzo trudnym i głębokim doświadczeniem dla pary małżeńskiej, a ze względu na jej bardzo osobisty, intymny i niepowtarzalny charakter – również trudnym do badań naukowych. Każda para wypracowuje swoje własne sposoby radzenia sobie ze stresem i rozwiązania tej sytuacji. Pomocą w tym zakresie służą obecnie strony internetowe, które wykorzystywane są przez pary niepłodne, w zdecydowanej większości przez kobiety, jako przestrzeń wzajemnej edukacji – dzielenia się doświadczeniami, przeżyciami i radami, jak pomóc sobie, aby nie tylko ‘przetrwać, ale też osiągnąć cel, jakim jest urodzenie zdrowego dziecka. W przeprowadzonych badaniach uwzględniono wpisy z dwóch stron: www.nasz-bocian.pl oraz www.gazeta.pl. Skopiowano i poddano analizie wszystkie wpisy dotyczące niepłodności, jakie ukazały się na tych dwóch stronach w okresie w okresie 7. dni (od 10.08. do 16. 08.2014 r.). Okazało się, że w tak krótkim czasie 164 internautów dokonało 1005 wpisów. Wpisy przydzielono do wyłonionych kategorii ze względu na sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacji niepłodności stosowane zarówno wobec siebie jak i sugerowane innym osobom. Internauci udzielają sobie wzajemnie wsparcia informacyjnego oraz emocjonalnego, rzadziej poznawczego i częściej oczekują od innych pomocy, niż jej udzielają. W artykule zostały przedstawione wyniki badań internetowych dotyczące stosowanych przez niepłodne pary strategii radzenia sobie w sytuacji niepłodności. The object of the following article is a problem of infertility, which around every fifth married couple experiences. The gist of infertility as one of various failures in married life is brought closer in the first part of the article. Then are presented ways of coping with procreation failures by spouses and shown methodological aspects of researches, being the basis of reflection of the article. The article elaborates on counter strategies preferred by infertile persons. Besides, it emphasizes the meaning of family as a system of mutual ties cooperating with society.