Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1610
Title: Od wartości do powinności w ujęciu aksjologii personalistycznej
Authors: Jeziorański, Marek
Keywords: wartość, powinność, aksjologia, personalizm, wychowanie; value, duty, axiology, personalism, education
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Citation: Życie wartościowe w perspektywie aksjologii pedagogicznej, red. A. Cudowska, Gdańsk 2018, s. 81-91
Abstract: Artykuł przedstawia zagadnienie wyprowadzania norm postępowania wychowawczego z przyjętych wcześniej wartości w ujęciu aksjologii personalistycznej. Aby móc zrealizować przedstawiony cel rozpatrzono następujące zagadnienia składowe: po pierwsze, na ile (i ewentualnie przy jakich założeniach) w ogóle uzasadnione jest wyprowadzanie norm wychowawczych z wartości. W tym obszarze ważną kwestią jest podjęcie krótkiej analizy nad różnymi sposobami rozumienia wartości jako takich. Następnie, po drugie, ukazano dwie główne strategie podejmujące wyjaśnienie przejścia między wartością a powinnością. Strategie te wynikają z odrębnych założeń ontologicznych. Jedna buduje na teleologicznej a druga na dysteleologicznej koncepcji bytu. Ostatecznie, po trzecie, ukazano specyficzne ujęcie tej problematyki na gruncie aksjologii personalistycznej ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego Karola Wojtyły. To rozwiązanie nazwano, za Wojtyłą: moc normatywna prawdy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1610
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jezioranski_Marek_Od_wartosci_do_powinnosci....pdf374,54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons