Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1492
Title: Oblicza wyborów. Studia wyborcze i analizy kampanii parlamentarnej w 2015 roku na Lubelszczyźnie
Other Titles: The Faces of Elections. Election Studies and Analyses of the 2015 Parliamentary Campaign in the Lublin Region
Authors: Łukasik-Turecka, Agnieszka
Keywords: kampania wyborcza; parlamentarna kampania wyborcza; wybory 2015; komunikowanie polityczne; election campaign; parliamentary election campaign; 2015 elections; political communication
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Parlamentarna kampania wyborcza 2015 roku była ostatnią z czterech elekcji, które polski kalendarz wyborczy przewidział na lata 2014-2015. Kampania wyjątkowa, będąca niejako kontynuacją kampanii prezydenckiej, przeplatana działaniami związanymi z wrześniową kampanią referendalną. To kampania, w wyniku której jedno ugrupowanie przejęło w praktyce pełnię władzy w Polsce; żadnej partii po 1989 roku nie udało się utworzyć rządu bez konieczności szukania koalicjanta – koalicjantów zwycięskie ugrupowanie znalazło na etapie tworzenia list wyborczych; to kampania, w której kandydaci po raz pierwszy na taką skalę korzystali z narzędzi komunikowania politycznego praktycznie do momentu rozpoczęcia ciszy wyborczej, wreszcie to kampania, w której w dużej mierze rywalizujące ze sobą ugrupowania postawiły na kobiety. Celem niniejszej publikacji jest próba przyjrzenia się parlamentarnej kampanii wyborczej głównie z perspektywy Lubelszczyzny, chociaż starano się uchwycić również i szerszy, ogólnopolski kontekst.
The 2015 parliamentary election campaign was the last of the four elections planned in the Polish election calendar for the years 2014-2015. It was an exceptional campaign which was a kind of continuation of the presidential campaign, interspersed with activities related to the September referendum campaign. It was a campaign as a result of which virtually one party took over the full power in Poland; no party after 1989 managed to form a government without the necessity to look for a coalition partner - the winning party managed to do it at the stage of creating electoral lists; it was a campaign in which the candidates for the first time ever used the tools of political communication on such a scale practically until the beginning of the election silence. And finally, it was a campaign in which, to a large extent, the opposing parties opted for women. The aim of this publication is an attempt to look at the parliamentary election campaign mainly from the perspective of the Lublin region, although efforts have been made to capture the wider, nationwide context.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1492
ISBN: 978-83-8061-354-6
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)
Książki/rozdziały (WKUL)
Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukasik-Turecka_Agnieszka-Oblicza_wyborow.pdfKsiążka6,06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Lukasik-Turecka_Agnieszka-Oblicza_wyborow-okladka.tifOkładka120,19 kBTIFFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons