Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1420
Title: O listach w listach Ojców Kościoła
Authors: Wysocki, Marcin
Pyzik-Turska, Małgorzata
Keywords: list, Ambroży, Augustyn, Hieronim, Paulin z Noli; letter, Ambrose, Jerome, Augustine, Paulinus of Nola
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: Nadzieje upadającego świata. Nadzieja w chrześcijańskiej epistolografii łacińskiej IV i V wieku (Ambroży, Augustyn, Hieronim, Paulin z Noli), red. M. Wysocki, J. Pałucki, M. Pyzik-Turska, Lublin 2019, s. 87-112
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1420
ISBN: 978-83-8061-721-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wysocki_Marcin_O_listach_w_listach_Ojcow_Kosciola.pdf490,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons