Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1257
Title: (Rev.):Tomasz Twardziłowski, Ekologiczna hermeneutyka Biblii: cele, rezultaty, zastosowania (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015). Ss. 224. PLN 28. ISBN 978-83-65224-51-4 (wersja drukowana). ISBN 978-83-65224-52-1 (wersja elektroniczna).
Authors: Szymik, Stefan
Keywords: The Bible; Biblia; ecological hermeneutic; ecology; hermeneutyka ekologiczna; ekologia
Issue Date: 2017
Citation: "Verbum Vitae", 2017, 31, s. 365-370.
URI: https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1772
http://hdl.handle.net/20.500.12153/1257
Appears in Collections:Sprawozdania i raporty naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymik_rev_Twardzilowski_Ekologiczna_hermeneutyka.pdf149,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons