Verbum Vitae

Permanent URI for this community

Verbum Vitae” jest półrocznikiem biblijno-teologicznym wydawanym przez Sekcję Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Czasopismo ma charakter tematyczny. Każdy numer jest poświęcony konkretnemu problemowi teologii biblijnej, który jest prezentowany w artykułach grupowanych w trzech działach: Stary Testament – Nowy Testament – Ojcowie i życie Kościoła. Czwartym działem każdego numeru są Varia, gdzie publikowane są anglojęzyczne artykuły teologiczne tematycznie niezwiązane z problemem dyskutowanym w danym tomie półrocznika. Ostatnim działem numeru są recenzje. W większości recenzowane są publikacje, które ukazały się w języku polskim. W ten sposób staramy się o promocję polskiej biblistyki w kraju i za granicą, stymulując także debatę naukową w polskim środowisku biblijnym.

(English) Published since 2002, "Verbum Vitae" is issued biannually by the Institute of Biblical Studies of the Faculty of Theology, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland. Each issue of the journal includes scholarly articles dedicated to a specific biblical theme and presented in three sections: (I) Old Testament, (II) New Testament, and (III) Patristics and the Life of the Church. The final "Life of the Church" perspective tries to broaden out each issue's given topic into its multiple connections and implications, mostly dogmatic, moral, pastoral, liturgical, or sociological. The forth section of the journal always consists of various theological articles, which do not deal with the main topic (specific biblical theme) of a given issue. The last section of the journal covers reviews of recently published monographs and collections on mostly biblical themes. Because of the journal's interdisciplinary character, it seeks to include among the contributors not only biblical scholars but also theologians of various specializations.

OTWARTY DOSTĘP

"Verbum Vitae" funkcjonuje w formule Open Access, co oznacza, że cała jego zawartość jest dostępna bez opłat dla użytkownika lub jej/jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać lub korzystać z pełnych tekstów artykułów, czy też używać ich w każdym prawem dozwolonym celu, bez proszenia o zgodę wydawcy bądź autora. Pozostaje to w zgodzie definicją BOAI dotyczącą wolnego dostępu. To czasopismo stosuje zasadę bezpośredniego dostępu do jego treści (open access), hołdując zasadzie, że darmowe udostępnianie czytelnikom treści badań naukowych przyczynia się do szerszej wymiany wiedzy w wymiarze światowym.


Redaktor Naczelny:
Adam Kubiś, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Zastępca Redaktora Naczelnego:
Andrzej Piwowar, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekretarz Redakcji:
Monika Popek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Redaktorzy tematyczni:
Piotr Blajer, Studium Biblicum Franciscanum, Jerozolima, Izrael (Nowy Testament)
Marek Dobrzeniecki, Akademia Katolicka w Warszawie (filozofia Boga, filozofia religii)
Bernadeta Jojko, Pontificia Università Gregoriana, Rzym, Włochy (Nowy Testament)
Dominik Jurczak, Pontificia Università di San Tommaso d'Aquino "Angelicum" / Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, Rzym, Włochy (liturgika, teologia systematyczna)
Krzysztof Kinowski, Gdańskie Seminarium Duchowne, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Stary Testament)
Paweł Mąkosa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (katechetyka, teologia pastoralna)
Damian Mrugalski, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, Kraków (patrologia)
Antoni Nadbrzeżny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (teologia systematyczna)
Krzysztof Napora, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Stary Testament)
Anna Rambiert-Kwaśniewska, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (Nowy Testament)
Mariusz Szram, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (patrologia)
Redaktor języka angielskiego:
Maria Kantor
Korektor:
Piotr Królikowski, Wydawnictwo KUL
Specjalista DTP:
Jarosław Łukasik, Wydawnictwo KUL

Rada Naukowa:
Andrzej Gieniusz (Pontificia Università Urbaniana, Rzym, Włochy) – przewodniczący
Jean-Noël Aletti (Biblicum, Rzym, Włochy)
Stanisław Bazyliński (Biblicum/Seraphicum, Rzym, Włochy)
Krzysztof Bieliński (Accademia Alfonsiana, Rzym, Włochy)
Waldemar Chrostowski (UKSW, Warszawa, Polska)
Matteo Crimella (Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, Mediolan, Włochy)
Michael A. Daise (College of William & Mary, Williamsburg, VA, USA)
Luc Devillers (Université de Fribourg, Fryburg, Szwajcaria)
Jenny DeVivo (Saint Xavier University, Chicago, IL, USA)
Józef Naumowicz (UKSW, Warszawa, Polska)
Łukasz Popko, École Biblique et Archéologique Française, Jerozolima, Izrael
Olivier-Thomas Venard (École Biblique et Archéologique Française, Jerozolima, Izrael)

Rada Programowa:
Krzysztof Bardski (UKSW, Warszawa)
Stanisław Haręzga (KUL)
Anna Kuśmirek (UKSW, Warszawa)
Janusz Lemański (Uniwersytet Szczeciński)
Artur Malina (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Antoni Paciorek (KUL)
Zdzisław Pawłowski (UMK, Toruń)
Wojciech Pikor (UMK, Toruń)
Judyta Pudełko (PWT, Warszawa)
Paweł Podeszwa (UAM, Poznań)
Waldemar Rakocy (KUL)
Grzegorz Strzelczyk (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Tomasz Tułodziecki (UMK, Toruń)
Wojciech Węgrzyniak (UPJPII, Kraków)
Mirosław Wróbel (KUL)

ISSN: 1644-8561
e-ISSN: 451-280X
DOI: 10.31743/vv

News

Kontakt:
"Verbum Vitae" The John Paul II Catholic University of Lublin |
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Poland
verbum.vitae@kul.pl

Browse

Zasady udostępniania
Artykuły publikowane w czasopiśmie "Verbum Vitae" dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY ND 4.0 PL).
Copyright Notice
Papers of the journal are licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 4.0 International License (CC BY-ND 4.0 PL).