Formacja społeczna młodych Polaków w nauczaniu Jana Pawła II

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Instytut Teologiczny im. bł. W. Kadłubka
Abstract
Formacja (łac. formatio ukształtowanie, utworzenie) oznacza proces wywierania trwałych wpływów przez jedną osobę, grupę, instytucję na osobowość człowieka w celu ukształtowania w nim psychicznych struktur poznawczo-oceniających z interioryzacją systemu przekonań i systemu wartości oraz wytworzenia wypływających z nich umiejętności działań w określonym kierunku. Formacja leży u podłoża rodzinnego i szkolnego wychowania, a także wszelkiej działalności duszpasterskiej. Celem formacji jest wszechstronny rozwój umysłowy, moralny oraz wewnętrzny. Artykuł przybliża propozycję Jana Pawła II w obszarze społecznej formacji młodych Polaków, która została opracowana na bazie jego przemówień wygłoszonych podczas pielgrzymek do Polski. Formation (Latin: formatio, forming) is the process of exerting permanent influence by a person, group or institution on a person's personality in order to form his or her cognitive and appraisal psychic structures with the internalisation of a system of beliefs and values, and to produce the resulting ability to act in a specific direction. Formation underlies family and school education, as well as all pastoral activities. The goal of formation is comprehensive intellectual, moral and inner development. This article presents John Paul II's proposal in the area of the social formation of young Poles, which was developed on the basis of his speeches delivered during his pilgrimage to Poland.
Description
Keywords
Jan Paweł II, formacja, młodzież, nauczanie społeczne Kościoła, pielgrzymki do Polski, John Paul II, formation, youth, social teaching of the Church, pilgrimage to Poland
Citation
Katecheza w ujęciu Jana Pawła II, red. J. Zimny, Sandomierz 2004, s. 125-135.
ISBN
83-7300-355-X