Młodzi nadzieją polskich rodzin w nauczaniu Jana Pawła II

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo Diecezjalne: Sandomierz
Abstract
The article analyses John Paul II's homilies and conferences delivered in Poland during papal pilgrimages. The Holy Father showed Polish youth a new perspective of the vocation to love. We also see a papal diagnosis of threats - external and internal - emanating from various distorted and falsified patterns. Analysing all the statements, we can see that John Paul II not only encouraged attempts to talk about multidimensional maturation, but paid particular attention to the necessity of undertaking the toil of self-education.
Artykuł analizuje homilie i konferencje Jana Pawła II wygłoszone w Polsce podczas pielgrzymek papieskich. Ojciec Święty ukazywał młodzieży polskiej nową perspektywę powołania do miłości. Widzimy także papieską diagnozę zagrożeń - zewnętrznych i wewnętrznych - wypływającą z różnych zniekształconych i zafałszowanych wzorców. Analizując wszystkie wypowiedzi widać, że Jan Paweł II nie tylko zachęcał do podjęcia prób rozmowy o dojrzewaniu wielowymiarowym, ale szczególną uwagę zwracał na konieczność podjęcia trudu samowychowania.
Description
ORCID: 0000-0003-3076-6878
Keywords
Jan Paweł II, młodzież, pielgrzymki do Polski, John Paul II, young people, pilgrimages to Poland
Citation
Młodzież: historia, teraźniejszość, przyszłość, red. nauk. J. Zimny, Sandomierz 2004, s. 155-163.
ISBN
83-7300-392-4