Le Giornate Mondiali della Gioventù – i giovani e il beato Giovanni Paolo II

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
The Pontifical University of John Paul II in Cracow
Abstract
Many people say that World Youth Day is Pope John Paul II’s best invention. However, he used to say that it was the young people themselves who invented it. The Pope felt that the Church’s concern for the younger generations should be made known. He issued invitation to young people to come to Rome for Palm Sunday. After two gatherings, at the end of 1985 he announced the institution of the World Youth Day that was to be celebrated every year in the dioceses. The diocesan celebrations were soon joined by international gatherings. The author of this article presents World Youth Day as the Church’s Day for youth and with youth. This idea is not an alternative to ordinary youth ministry, often carried out with great sacrifice and self-denial. Indeed, it intends actually to consolidate this work by offering new encouragement for commitment, objectives which foster ever greater involvement and participation. By aiming to foster greater fervour in apostolate among young people, the Church desires to make them the protagonists of an apostolate which will spread to the other ages and situations of life in the ambit of new evangelization.
Wiele osób twierdzi, że Światowe Dni Młodzieży to najlepszy wynalazek papieża Jana Pawła II. On jednak zwykł mawiać, że to sami młodzi ludzie je wymyślili. Papież uważał, że należy dać wyraz trosce Kościoła o młode pokolenia. Wystosował zaproszenie do młodych ludzi, aby przyjechali do Rzymu na Niedzielę Palmową. Po dwóch spotkaniach, pod koniec 1985 roku ogłosił instytucję Światowego Dnia Młodzieży, który miał być obchodzony co roku w diecezjach. Do obchodów diecezjalnych dołączyły wkrótce zgromadzenia międzynarodowe. Artykuł przedstawia Światowy Dzień Młodzieży jako Dzień Kościoła dla młodzieży i z młodzieżą. Idea ta nie jest alternatywą dla zwykłego duszpasterstwa młodzieży, często prowadzonego z wielkim poświęceniem i samozaparciem. W rzeczywistości ma ona na celu umocnienie tej pracy W istocie chodzi o to, by umocnić tę pracę, proponując nowe zachęty do zaangażowania, cele, które sprzyjają coraz większemu zaangażowaniu i uczestnictwu. Dążąc do rozbudzenia w młodych ludziach większego zapału do apostolstwa, Kościół pragnie uczynić ich protagonistami apostolatu, który rozprzestrzeni się na inne grupy wiekowe i sytuacje życiowe w ramach nowej ewangelizacji.
Description
ORCID: 0000-0003-3076-6878
Keywords
Le Giornate Mondiali della Gioventù GMG, Giovanni Paolo II, giovani, Światowe Dni Młodzieży ŚDM, Jan Paweł II, młodzież, The World Youth Day, John Paul II, the Young
Citation
"The Person and the Challenges: The journal of theology, education, canon law and social studies inspired by Pope John Paul II”, 2012, T. 2, nr 1, s. 121-134.
ISBN