Strategie zachowania tożsamości regionalnej (i narodowej) w twórczości Pawła Kubisza

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Slezská univerzita v Opavě / KLP – Koniasch Latin Press
Abstract
Rozdział poświęcony został twórczości zaolziańskiego poety, Pawła Kubisza, która przeanalizowana została z perspektywy zastosowanych przez artystę strategii kształtowania tożsamości regionalnej. Podstawę rozważań stanowią jego utwory zebrane w następujących zbiorkach: Kajdany i róże (1927), Przednówek (1937), Opowieści wydziedziczonych (1949), Rapsod o Oszeldzie (1953), Zaszuwierzóny świat (1972) oraz wydany pośmiertnie zbiorek Dukaty z rulonu cierpkich lat (2004).
In the following chapter, author presents Zaolzian poet Paweł Kubisz’s literary work at the specific point of view – his oeuvre is analysed from the perspective of his strategy for constructing regional identity of Cieszyn people. The author examins followed Kubisz’s works: Kajdany i róże (1927), Przednówek (1937), Opowieści wydziedziczonych (1949), Rapsod o Oszeldzie (1953), Zaszuwierzóny świat (1972) and published posthumously Dukaty z rulonu cierpkich lat (2004).
Description
Keywords
Paweł Kubisz, tożsamość regionalna, lud cieszyński, literatura regionalna, regional identity, Cieszyn people, regional literature
Citation
Joseph von Eichendorff (1788-1857) a česko-polska kulturni a umělecka pohraniči / Joseph von Eichendorff (1788-1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza, red. M. Gamrat, L. Martinek, Opava/ Praha 2018, ss. 95-116
ISBN
978-80-7510-320-8