Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/913
Title: Niemoralne oblicza sportu
Authors: Wyrostkiewicz, Michał
Keywords: etyka sportowa; sport; kultura fizyczna; rekreacja; rekreacja; rozwój osoby; konsumizm; ethics of sport; sport; development of the person,; physical culture; recreation
Issue Date: 2006
Citation: „Roczniki Teologiczne” 53 (2006), z. 3, s. 171-184.
Abstract: Sport, odchodząc od swoich słusznych idei, zatraca własną tożsamość. Zniekształcenie sportowej rywalizacji wyraźnie uwidacznia się w demonstrowanej przez zawodników i działaczy nieuporządkowanej żądzy zwycięstwa. Jej przyczynę często stanowią: pycha i korzyści materialne. Mocne związanie sportu z finansami sprawia, że staje się on swego rodzaju obszarem biznesu i polityki. Skutkuje to tym, że sport, który z istoty swej powinien wspierać rozwój integralny osoby ludzkiej, przez swoje „niemoralne oblicza” gubi tę właściwość i staje się czynnikiem, który ten rozwój utrudnia, a nieraz wręcz uniemożliwia.
Departing from its right ideas, sport loses its identity. The deformation of sports contest can be clearly noticed in the disordered desire of victory, manifested by sportsmen and activists. The reasons are very often two: pride and material benefits. One sport is strongly linked with sport, it becomes a kind of area for business and politics. Consequently, sport - which of its essence should support the integral development of the human person - through its “immoral images” loses this property and become a factor that inhibits this development, or even makes it impossible.
Description: Summary translated by Jan Kłos.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/913
ISSN: 2353-7272
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wyrostkiewicz_Michal_2006_Niemoralne_oblicza_sportu.pdf13,95 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons