Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/900
Title: Od cytatu do plagiatu – eksploracje infoetyczne (cz. 1)
Other Titles: From the Citation to the Plagiarism – Infoethical Explorations (vol. 1)
Authors: Wyrostkiewicz, Michał
Keywords: plagiat; moralność; infoetyka; badania naukowe; plagiarism; morality; info‑ethics; research
Issue Date: 2016
Citation: „Biuletyn Edukacji Medialnej” 14 (2016), nr 2, s. 120-129.
Abstract: Droga od cytatu do plagiatu jest krótka. Łatwo na nią wejść, ponieważ badania naukowe są obszarem „zagrożenia plagiatowego”, a naukowcy „grupą poważnego ryzyka plagiatowego”. Wynika to z faktu, że sensowne badania domagają się skorzystania z utrwalonego dorobku innych. To wykorzystanie musi się jednak odbywać z uszanowanie twórcy wykorzystywanego dzieła, jak i odbiorców przygotowywanej publikacji. W przeciwnym wypadku poważnie zagrożony jest postęp społeczny i rozwój integralny badacza oraz innych osób z jego środowiska. Plagiat to nie problem z relacją do publikacji, ale z relacją do ludzi. Plagiat to zaprzeczenie dobra moralnego, sprawiedliwości, solidarności i dobra wspólnego.
The road from the citation to the plagiarism is very short. It is easy to enter this path. This is because scientific research is “high risk area of plagiarism” This is due to the fact that meaningful research demanding the use of the publications of other authors. This use must be done with a respect of other authors and recipients prepared publication. Otherwise, social progress and integral development the researcher and other persons are in grave danger. Plagiarism is not a problem with the relationship between the researcher and publications, but between the scientist‑plagiarist and the others. Plagiarism is a negation of moral goodness, justice, solidarity and the common good.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/900
ISSN: 1733-0297
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wyrostkiewicz_Michal_Od_cytatu_do_plagiatu_1.pdf218,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons