Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/690
Title: "Wolność odpowiedzialna". Etyka chrześcijańska w myśli teologicznej Wolfganga Hubera
Other Titles: 'Responsible Freedom'. Christian Ethics in the Theological Thought of Wolfgang Huber
Authors: Mączka, Tomasz Albert
Keywords: "wolność odpowiedzialna"; etyka; ewangelicyzm; Ewangelicki Kośiół w Niemczech; Wolfgang Huber; "Responsible Freedom"; ethics; evangelicism; Evangelical Church in Germany; Wolfgang Huber
Issue Date: 25-Sep-2019
Abstract: Rozprawa omawia pojęcie wolności odpowiedzialnej w kontekście etyki ewangelickiej. Koncepcja woloności odpowiedzialnej jest rozwijana przez Wofganga Hubera, jednego z najbardziej wpływowych współczesnych teologów ewangelickich i byłego biskupa Ewangelickiego Kościoła w Niemczech. Stanowi propozycję, jaką etykę chrześcijańską, ewangelicką, formułuje w odpowiedzi na różnorakie wyzwania współczesności, zwłaszcza takie jak rozbicie wspólnoty społecznej, konsumpcjonizm, egoizm, nacjonalizm, kryzys antropologiczny i ekologiczny. Zakorzeniona jest jednocześnie w fundamencie teologicznych zasad luteranizmu, odczytując je współczesnym językiem i współczesnymi pojęciami.
Description: Wydział Teologii, Instytut Ekumeniczny; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/690
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maczka_Tomasz_Wolnosc_odpowiedzialna_etyka_chrzescijanska.pdfrozprawa doktorska1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons