Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/623
Title: Sztuka komunikacji - eksploracje infoetyczne
Authors: Wyrostkiewicz, Michał
Keywords: infoetyka; komunikacja; informacja; sztuka; piękno; moralność; rozwój integralny
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: Pulchrum et Communicatio. Księga jubileuszowa Profesora Karola Klauzy, red. A. Wójciszyn-Wasil, J. Gondek, D. Wadowski, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018, s. 159-170
Abstract: Komunikacja nie jest prostym przekazem informacji, ale takim jej eksploatowaniem, które zmierza do powstania wspólnoty (communio personarum). W komunikacji urzeczywistniają się podstawowe „wysokie wartości”, czyli transcendentalia. Są to prawda, dobro i piękno. Kontakt / obcowanie z tymi wartościami jest narzędziem rozwoju integralnego osoby ludzkiej. Dodatkowo, rozwój ten jest wspierany przez trwanie we wspólnocie. Bez urzeczywistniania prawdy, dobra i piękna eksploatowanie informacji staje się antykomunikacją. I szkodzi rozwojowi człowieka. Piękno stanowi centrum sztuki. Związek komunikacji z pięknem i urzeczywistnianie piękna w komunikacji ukazuje, że komunikacja jest sztuką. Po pierwsze dlatego, że skuteczne komunikowanie się wymaga sprawności. Po drugie dlatego, że ujawniają się w niej wartości estetyczne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/623
ISBN: 978-83-8061-562-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wyrostkiewicz_Sztuka_komunikacji_eksploracje_infoetyczne.pdfKompletny rozdział10,56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons