Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/502
Title: Duchowość kobiety i tajemnica Królestwa Bożego
Other Titles: Spirituality of Women and Mystery of God's Kingdom
Authors: Paszkowska, Teresa
Keywords: duchowość kobiety; tajemnica Królestwa Bożego; spirituality and identity of women; the laws and mysteries of God's Kingdom
Issue Date: Sep-2007
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
Citation: Polonia Sacra, 2007, R. 11 (29), nr 20 (64), s. 105-124
Abstract: Wiele pisze się dziś o duchowości i tożsamości kobiet, różnych aspektach ich życia albo o tajemnicy kobiety - punkt odniesienia zależy od przedmiotu badań. Wnioski, które ostatecznie się osiąga są zależne od przyjętych założeń, wyboru źródeł i pasji badaczy. Rzeczywistość kobiet była i jest w Kościele żywa, ponieważ nauczanie i postępowanie Jezusa znacznie rozjaśniło tajemnicę kobiety. Teologia odwołując się do wersów ewangelicznych sugeruje nawet, że duchowość kobiety można uznać za czynnik, z pomocą którego można odczytywać prawa i tajemnice Królestwa Bożego.
A lot is written nowadays about spirituality and identity of women, various aspects of their life or dimensions of their mystery; the point of reference depending on the subject of research. Conclusions that are finally reached depend on the adopted assumptions, the choice of sources and researchers' zeal. The reality of women in the Church had a lively presence; the teaching and acting of Jesus considerably clarified the interpretation of a woman's mystery, while theologians even perceive the spirituality of women as a factor, which, by analogy, allows us to read the laws and mysteries of God's Kingdom.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/502
ISSN: 1428-5673
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paszkowska_Duchowosc_kobiety_i_tajemnica_Krolestwa_Bozego.pdfArtykuł główny955,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons