Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/499
Title: Charyzmatyczność życia konsekrowanego
Authors: Paszkowska, Teresa
Keywords: życie konsekrowane; charyzmaty; charyzmat założycielski; charyzmatyczność
Issue Date: 1998
Publisher: Redakcja Wydawnictw KUL
Citation: Vita consecrata. Tekst i komentarze, red. A. J. Nowak OFM, Lublin 1998, s. 325-342
Abstract: Opracowanie stanowi komentarz do adhortacji posynodalnej Vita consecrata. Wskazuje na brak precyzji w teologicznym ujęciu charyzmatów. Omawia charyzmaty w posoborowym nauczaniu Stolicy Apostolskiej. Koncentruje się na ujęciu życia konsekrowanego w jego aspekcie charyzmatyczności w adh. Vita consecrata. Sugeruje patronat św. Jana Apostoła dla życia konsekrowanego.
The study is a commentary on the post-synodal exhortation Vita consecrata. It indicates the lack of precision in the theological approach to charisms. He discusses charisms in the post-Conciliar teaching of the Holy See. Focuses on the conception of consecrated life in its aspect of charism in adh. Vita consecrata. He suggests the patronage of St. John the Apostle for the consecrated life.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/499
ISBN: 83-228-0618-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paszkowska_Charyzmatycznosc_zycia_konsekrowanego.pdfRozdział w książce436,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons