Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4413
Title: Wychowawcza wartość Festiwalu Młodych w Medjugorje jako zgromadzenia agoralnego
Authors: Nizio, Ewa
Keywords: wartość wychowawcza; zgromadzenie agoralne; Festiwal Młodych; Medjugorje; religijność; educational value; agoral gathering; Youth Festival; Medjugorje; religiousness
Issue Date: 8-Dec-2022
Abstract: Tematem rozprawy jest "Wychowawcza wartość Festiwalu Młodych w Medjugorje jako zgromadzenia agoralnego. Rozprawa ta ma na celu prezentację pedagogicznego aspektu przygotowań kolejnych zgromadzeń agoralnych. W pierwszej części pracy zostało omówione zagadnienie rozwojowo-wychowawczych aspektów religijności w okresie młodości. Druga część rozprawy traktuje o specyficznym rodzaju wspólnoty, jaka jest zgromadzenie agoralne. Charakterystyka tych zgromadzeń jest dokonana w zestawieniu z charakterystyką tłumów i mas. Dalsza część pracy zawiera informacje dotyczące problematyki, procedury badawczej oraz charakterystyki osób badanych. Ostatni rozdział dotyczy psychopedagogicznego aspektu uczestnictwa młodych ludzi w festiwalu Młodych w świetle badań własnych autorki.
The topic of the following paper is "The educational value of Medjugorje Youth Festival as an agoral gathering". This dissertation aims as presenting the pedagogical dimension of the Youth Festival in reference to criteria for gatherings of agoral character. The application goal of this thesis is to draw conclusions concerning pedagogical aspects of preparations of further agoral gatherings. The first part of the following paper discusses the issue of developmental-educational features of religiousness in youth. The second part of the dissertation deals with an agoral gathering as a specific kind of community. The characteristics of crowds and masses. The further part of this thesis includes information regarding the issues, research procedure and the characteristics of the surveyed people. the last chapter approaches the psychopedagogical aspect of young people's participation in the Youth Festival in light of the author's own research.
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Dorota Kornas-Biela, promotor pomocniczy: dr Klaudia Martynowska
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4413
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nizio_Ewa_Wychowawcza_wartosc_Festiwalu.pdf3,15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons