Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4355
Title: Specyfika pracy socjalnej w dobie pandemii. Badania jakościowe wśród pracowników pomocy społecznej
Other Titles: The Specificity of Social Work in the Pandemic Era: Qualitative Research among Social Workers
Authors: Zaborowska, Agnieszka
Szyszka, Małgorzata
Keywords: praca socjalna; pandemia COVID-19; pracownik pomocy społecznej; social work; COVID-19 pandemic; social workers
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Zeszyty Naukowe KUL", 2022, T. 66, nr 4, s. 125-142
Abstract: Artykuł prezentuje wyniki badania jakościowego realizowanego w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL dotyczącego doświadczeń w pracy pracowników systemu pomocy społecznej w czasie pandemii COVID-19. Przeprowadzono je od września do listopada 2021 roku wśród pracowników socjalnych i asystentów rodziny z województwa lubelskiego, posługując się techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych. Przedstawione opinie na temat zmian w warunkach pracy, a także konsekwencji pandemii w kontaktach z klientami uzupełniają dotychczasowy stan wiedzy o instytucjach pomocy społecznej i jej pracownikach funkcjonujących w okresie pandemii COVID-19.
The article presents the results of qualitative research carried out at the Institute of Sociological Sciences of the John Paul II Catholic University of Lublin concerning the work experience of employees of the social welfare system related to the COVID-19 pandemic. The research was conducted in September-November 2021 among social workers and family assistants from the Lubelskie Voivodeship. The research was carried out using the technique of individual in-depth interviews. The obtained data complement the current research on social welfare institutions and their employees operating during the COVID-19 pandemic. The article presents the opinions of social workers on changes in working conditions, as well as observations on the consequences of the pandemic in contacts with clients.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4355
DOI: 10.31743/znkul.14566
ISSN: 0044-4405
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)
Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2022, Tom 65, Nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szyszka_Malgorzata_Zaborowska_Agnieszka_Specyfika_pracy_socjalnej_w_dobie_pandemii.pdf204,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons