Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4146
Title: Catechetica Porta Fidei
Other Titles: Catechetical Gateway to Faith
Authors: Kiciński, Andrzej
Goliszek, Piotr
Keywords: wiara; racjonalność; apologia; Katechizm Kościoła Katolickiego KKK; ekumenizm; katechizm Youcat; faith; rationality of faith; apologia; ecumenism; Catechesis of the Catholic Church CCC; Youcat catechism
Issue Date: 2012
Publisher: Natan Lublin
Citation: Catechetica Porta Fidei, red. A. Kiciński, P. Goliszek, Lublin: Natan 2012, ss. 244.
Abstract: Książka jest próbą odpowiedzi na wezwanie skierowane przez Benedykta XVI do wydziałów teologicznych, aby przed Rokiem Wiary pogłębić znajomość dokumentów II Soboru Watykańskiego i KKK. Opracowane zostały m.in. następujące tematy: realność i racjonalność wiary; apologia wiary w KKK, wkład teologii moralnej w katechetyczny przekaz wiary; świadectwo wiary w podzielonym chrześcijaństwie. Książka została opracowana przez wykładowców KUL i zaproszonych gości z UKSW i UPJPII.
The book is an attempt to respond to Pope Benedict XVI's call to theological faculties to deepen their knowledge of the documents of the Second Vatican Council and the CCC before the Year of Faith. Topics developed include: the reality and rationality of faith; the apologia of faith in the CCC; the contribution of moral theology to the catechetical transmission of faith; the witness of faith in a divided Christianity. The book was compiled by professors from the Catholic University of Lublin (KUL) and invited guests from UKSW and UPJP2.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4146
ISBN: 978-83-63875-02-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kicinski_Andrzej_Goliszek_Piotr_Catechetica_Porta_Fidei.pdfCatechetica Porta Fidei, red. A. Kiciński, P. Goliszek1,36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons