Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3457
Title: Przygotowanie młodzieży szkolnej do budowania społeczeństwa obywatelskiego
Authors: Chałas, Krystyna
Szewczak, Iwona
Keywords: demokracja; młodzież; społeczeństwo obywatelskie; organizacje pozarządowe
Issue Date: 2021
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: W publikacji przedstawiona została pedagogiczna koncepcja przygotowania uczniów do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Zaprezentowano wyniki autorskich badań empirycznych dotyczących między innymi wiedzy młodzieży szkolnej na temat społeczeństwa obywatelskiego (w tym odnoszącej się do funkcjonowania organizacji pozarządowych) oraz obszarów jej aktywności w kontekście budowania społeczeństwa obywatelskiego. Książka zawiera opis profilu działalności stowarzyszeń i fundacji działających w województwie lubelskim podejmujących aktywność na rzecz młodzieży wraz z postulatami dotyczącymi integralnego rozwoju ich podmiotów i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Za punkt wyjścia przedstawionej koncepcji przygotowania młodzieży do budowania społeczeństwa obywatelskiego przyjęto koncepcję osoby i jej przymioty: godność, rozumność, mądrość, wolność, odpowiedzialność, zdolność do miłości, twórczości, transcendencji (pedagogika personalistyczna). Elementy strukturalne koncepcji stanowią: sieć wzbogaconych zagadnień programowych poszczególnych przedmiotów szkolnych o zagadnienia stanowiące komponenty społeczeństwa obywatelskiego, projekty edukacyjne w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego, koncepcje klas autorskich, Kluby Myśli Obywatelskiej, czy organizacje szkolne. Wykazano potencjał wychowawczy i dydaktyczny zaprezentowanej koncepcji pedagogicznej, podkreślając jednocześnie konieczność dalszych poszukiwań we wskazanych zakresach.
Description: Streszczenie
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3457
ISBN: 838061979X
9788380619791
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chałas_Przygotowanie_młodzieży_szkolnej_do_budowania_społeczeństwa_obywatelskiego.pdfstreszczenie880,06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons