Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/313
Tytuł: Zagrożenia związane z pracą zawodową. Refleksje teologa moralisty
Tytuły równoległe: Dangers Connected with Professional Work. Moral Theologian’s Reflections
Autorzy: Smykowski, Krzysztof
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy; praca; teologia moralna; health and safety; moral theology; work
Data wydania: 20-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum w Ełku
Źródło: Studia Ełckie, 2016, R. 18, nr 3, s. 285-294.
Abstrakt: Aktywność zawodowa, podobnie jak inne formy działalności człowieka, wiąże się z pewnymi niebezpieczeństwami dla jego życia i integralności fizycznej. W niektórych profesjach to ryzyko może być bardzo wysokie. Z ogólnych zasad teologii moralnej wynika, że człowiek ma prawo je podjąć, jeżeli domaga się tego proporcjonalna racja. Jest nią wykonywanie pracy, która przyczynia się do integralnego rozwoju człowieka i służy dobru wspólnemu. W takim wypadku należy dołożyć wszelkich starań, by to ryzyko zminimalizować. Jest to wspólnym zadaniem pracownika, pracodawcy oraz instytucji państwowych.
Professional work is often connected with dangers for human life and health. Employees are exposed for misadventures and professional illnesses. In some professions this risk can be very high. On the other hand work is very important in human life. It ensures integral human development. Hence, man can do his job although some risk can be connected with it. Prerequisite for this kind of activity is using all available means for health and safety. In such situation possible misadventure is only the effect of coincidence, which cannot be predicted. Responsibility for health and safety at work is common duty of employees, employers and state authorities. Employees are mainly responsible for their mental and physical condition, employers for worksite and authorities for reasonable labour legislation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/313
Alternatywna Lokalizacja: http://www.studiaelckie.pl/images/sampledata/annex/studia_elckie/2016/3/23_K_Smykowski_Zagrożenia.pdf
ISSN: 1896-6896
2353-1274
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Smykowski_Zagrozenia_zwiazane_z_praca_zawodowa_Refleksje_teologa_moralisty_edited.pdfArtykuł główny434,1 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons