Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/219
Tytuł: Człowiek czy anioł? Tożsamość młodzieńca w Markowej narracji o pustym grobie Jezusa (16,5-7)
Autorzy: Kubiś, Adam
Słowa kluczowe: młodzieniec; anioł; Mk 16,5-7; grób Jezusa; pusty grób; zmartwychwstanie; angelofania; νεανίσκος; young; man; angel; νεανίσκος; tomb of Jesus; Mk: 16,5-7; empty tomb; ressurection; engelophany
Data wydania: 2015
Wydawca: Instytut Tomistyczny
Źródło: Przegląd Tomistyczny, 2015, T. 21, s. 385-420.
Abstrakt: The question of the identity of the νεανίσκος in Mark 16:5-7 is not so clear and straightforward as one might think at first glance. If the reader is not influenced by the other three canonical gospels, the Markan description of this figure is at least ambiguous. It might be an angel, but equally well a human being. Further, when read in the context of the larger Markan narrative, this figure should be linked with another, parallel νεανίσκος appearing in Mark 14:51-52. Both of these occurrences ought to be read not only on a realistic-historical level but in a symbolic register as well. On a historical level the young man sitting in the tomb of Jesus is an angel, even though the women visiting Jesus’ tomb regarded him purely as a human being. As a symbolic figure, however, the νεανίσκος sitting in the empty tomb of Jesus might represent, at one and the same time: Jesus, his disciple, a catechumen, a martyr, a Markan Church, or an implied reader. The two Markan νεανίσκοι, taken together, create an inclusio which brackets that Gospel’s entire passion and paschal narrative. This invites the discerning reader, Jesus’ disciple, to pose a question regarding his or her own status as a witness to Jesus’ resurrection. Discover the world's research
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/219
ISSN: 0860-0015
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czlowiek_czy_aniol_Tozsamosc_mlodzienca.pdf274,32 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons