Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2013
Title: Koncepcja CSR jako norma soft law Rady Europy
Authors: Tabaszewski, Robert
Machowicz, Kinga
Keywords: prawa człowieka; Rada Europy; soft law; Społeczna odpowiedzialność biznesu; corporate social responsibility, human rights, soft law, Council of Europe
Issue Date: 2017
Citation: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” 2017, nr 113 (40), s. 107-119
Abstract: W artykule przedstawiono proces uzupełniania dorobku systemu Rady Europy w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Przedstawiono mechanizmy stanowienia aktów soft law funkcjonujące w tej organizacji międzynarodowej, a także przedmiotowy zakres CSR wynikający z przyjętych rozwiązań normatywnych. Zauważono, że biznes i prawa człowieka jako zmienne wzajemnie się warunkujące znajdują coraz to nowe płaszczyzny oparcia, nie tylko są usankcjonowane normami prawa stanowionego, ale coraz częściej mogą być promowane i rozpowszechnione dzięki normom soft law.
In this article, the authors intend to present the issue of corporate social responsibility in the field of human rights law. The term CSR is used to describe a mechanism by which business entities take responsibility for their social actions. The article attempts to show the main ways of providing soft law guidance to assist member States of the Council of Europe in preventing and remedying human rights violations by business enterprises.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2013
ISSN: 2082-5501
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)
Artykuły naukowe (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tabaszewski_Robert_Machowicz_Kinga_Koncepcja_CSR_jako_norma_soft_law_Rady_Europy.pdf543,65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons