Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1840
Title: On some International Regulations in Gaius’s Institutes
Authors: Leraczyk, Izabela
Keywords: Gajus; Instytucje; sponsio; peregrini dediticii; regulacje międzynarodowe; Latynowie; Gaius; Institutes; sponsio; peregrini dediticii; international regulations; the Latins
Issue Date: 31-Dec-2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Review of European and Comparative Law", T. 39, nr 4, s. 99-119
Abstract: Przedmiotem artykułu są regulacje międzynarodowe wspomniane przez Gaiusa w jego Instytucjach. Dzieło to, będące podręcznikiem do nauki prawa, w kilku fragmentach odnosi się do instytucji respektowanych na arenie międzynarodowej – statusu Latynów, peregrini dediticii oraz zawierania na arenie międzynarodowej sponsio. Przywołanie przez jurystę powyższych instytucji miało na celu porównanie ich z rozwiązaniami prywatnoprawnymi, co w zamyśle ułatwiało zrozumienie omawianych w dziele norm odnoszących się do jednostek.
The subject matter of the article concerns international regulations mentioned by Gaius in his Institutes. The work under discussion, which is also a textbook for students of law, refers in several fragments to the institutions respected at the international level – the status of the Latins, peregrini dediticii and sponsio, contracted at the international arena. The references made by Gaius to the above institutions was aimed at comparing them to private-law solutions, which was intended to facilitate understanding of the norms relating to individuals that were comprised in his work.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1840
DOI: 10.31743/recl.4917
Appears in Collections:Review of European and Comparative Law, 2019, Vol. 39, No 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Learczyk_Izabela_On_some_international.pdf150.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons