Review of European and Comparative Law

Permanent URI for this community

The Review of European and Comparative Law (od 1988 do 2018 r. jako The Review of Comparative Law; ISSN 0860-8156) ukazuje się jako czasopismo publikujące w języku angielskim artykuły autorów polskich i zagranicznych.

Review służy jako forum wymiany poglądów w szerszym, międzynarodowym kontekście. Dzięki niemu istnieje również możliwość prezentowania polskiego jurydycznego dorobku naukowego za granicą. Zgodnie z nazwą periodyku, zamysłem redaktorów jest chęć prezentowania instytucji prawnych w perspektywie europejskiej i komparatystycznej.


(English) Review of European and Comparative Law (from 1988 to 2018 as The Review of Comparative Law; ISSN 0860-8156) is a journal publishing articles by Polish and foreign authors, in English. The main purposes of Review of European and Comparative Law:
- to create a forum for exchanging views in a broader international context;
- to present Polish juridical scientific achievements abroad;
- to present legal institutions in a European and comparative perspective.

EDITORIAL TEAM:
Editor in chief:
Andrzej HERBET

(Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Members of the editorial board:
Marcin BURZEC (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Małgorzata GANCZAR (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Luigi Mariano GUZZO (Università "Magna Graecia" di Catanzaro, Włochy)
Katarzyna MIASKOWSKA-DASZKIEWICZ (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Soraya RODRIGUEZ LOSADA (Uniwersytet w Vigo, Hiszpania)
Robert TABASZEWSKI (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Jacek TRZEWIK (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

SCIENTIFIC COUNCIL:
Prof. Gabriel Bocksang Hola (Pontificia Universidad Católica de Chile, Republic of Chile)
Prof. Paolo Carozza (Notre Dame Law School, USA)
Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Prof. Xiangshun Ding (Renmin Law School, University of China, China)
Prof. Dr. Tamás M. Horváth (University of Debrecen, Hungary)
Prof. Miomira Kostić (University of Niš, Republic of Serbia)
Prof. Alfonso Martínez-Echevarría y García de Dueñas (University CEU San Pablo, Spain)
Prof. Carmen Parra Rodriguez (University Abat Oliba CEU, Spain)
Prof. Christoph U. Schmid (University of Bremen, Germany)
Prof. Gianluca Selicato (University of Bari Aldo Moro, Italy)
Prof. dr. Stanka Setnikar-Cankar (Dean of the Faculty of Administration, University of Ljubljana, Slovenia)
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Reinhard Zimmermann (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht Hamburg, Germany)e-ISSN: 2545-384X
DOI: 10.31743/recl

News

Contact:
Faculty of Law, Canon Law and Administration The John Paul II Catholic University of Lublin
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland
Główna osoba do kontaktu:
Milena Kloczkowska - review@kul.pl
Wsparcie techniczne:
Piotr Karwasiński - libcom@libcom.pl

Browse

Copyright Notice
Papers of the journal are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0 PL).
Zasady udostępniania
Artykuły publikowane w „Review of European and Comparative Law” dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 Polska (CC BY 4.0 PL)