Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1810
Title: Wychowawczy wymiar pracy
Authors: Jeziorański, Marek
Keywords: Edukacyjny wymiar pracy, wychowanie, młodzież; Educational Dimension of Work, upbringing, youth
Issue Date: 2017
Publisher: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Citation: Etos pracy drogą dojrzewania człowieka, red. Janusz Podzielny, Opole 2017, s. 45-58
Abstract: W przedstawionym artykule podjęto zagadnienie wychowawczego wymiaru pracy. Pierwszym etapem poszukiwań było treściowe doprecyzowanie „pracy” w perspektywie pedagogicznej. Przyjęto, że należy ją rozumieć szeroko jako czynność ludzką obecną na każdym etapie rozwojowym a nie jedynie jako działalność zarobkową. Perspektywa pedagogiczna natomiast skłoniła do traktowania tak opisanej pracy jako specyficznego środka rozwoju osobowego człowieka. Oznacza to, że artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie, jakie warunki musi spełnić szeroko rozumiana praca ludzka, by służyła autentycznemu rozwojowi osobowemu człowieka. Prezentowaną odpowiedź ukazano na bazie teorii rozwoju integralnego S. Kunowskiego oraz wyników badań opinii społecznej zaczerpniętych z Raportu Młodzi 2011.One of the basic activities of a human being is work. It is not only of crucial economic and social importance, but it is also a kind of necessity people develop and enrich themselves through. The present article has as a goal to show the educational dimension of work. It consists of five parts. The two first depict terminological issues connected with understanding of work and education. The third part presents research on Polish youth in the view of their gainful employment and the respondents’ judgment on its individual features. The last part provides the description of Stefan Kunowski’s integral development theory and suggests practical instructions aimed at educators, so that the attitude the young generation towards work could get close to the defined theoretical model.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1810
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jeziorański_Wychowawczy_wymiar_pracy.pdf4.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons