Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1706
Title: Das Reimoffizium von der Hl. Katharina im Pontificale von Płock aus dem 12. Jahrhundert
Other Titles: Oficjum rymowane o św. Katarzynie w Pontyfikale Płockim z XII wieku
Authors: Wiśniewski, Piotr
Keywords: Hl. Katharina von Alexandria; Reimoffizium; Gregorianischer Gesang; Gregorian chant; postgregorianische Monodie; Liturgical monody; Pontificale Plocense; Medieval music; Postgregorian chant; Latin monody; rhymed office; St. Catherine of Alexandria; Pontyfikał Płocki; oficjum rymowane; Katarzyna Aleksandryjska; chorał gregoriański; śpiewy postgregoriańskie; monodia liturgiczna; muszyka średniowiecza; antyfona
Issue Date: 2019
Publisher: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
Citation: „Seminare” 2019, 40, nr 3, s. 171-183.
Abstract: Śpiewy postgregoriańskie stanowią ważny obszar badań monodii łacińskiej późnego średniowiecza. Wywodzą się wprawdzie z repertuaru klasycznego, jednak znacząco się od niego różnią w swej wypowiedzi stylistycznej. Jedną z takich form są oficja rymowane, których treść stanowi kunsztownie zredagowany opis życia i śmierci jakiego świętego za pomocą rymowanych tekstów antyfon i responsoriów. Podjęty przez nas temat dotyczy tekstów i melodii historii rymowanej o św. Katarzynie Aleksandryjskiej z Pontyfikału Płockiego z XII w. W świetle przeprowadzonych badań źródłowych wykazano, iż oficjum o św. Katarzynie nosi wyraźne cechy monodii późnego średniowiecza, zarówno w warstwie tekstowej, jak i melodycznej. Reprezentuje dojrzałą postać oficjum rymowanego, czego przejawem jest rymowana struktura wiersza oraz styl muzyczny, całkowicie obcy klasycznym założeniom gregoriańskim.
Pontificale Plocense aus dem 12. Jh. ist eines der ersten vollständig erhaltenen einheimischen Pontifikalen. Unter den liturgischen Riten gibt es das Reimoffizium zu Ehren der Hl. Katharina von Alexandria. Seine Musik trägt die charakteristischen Merkmale einer Monodie des späten Mittelalters. Diese entspricht gut hinein in Europa geltenden Grundregeln der spätmittelalterlichen Ton-kunst. Die untersuchte Matutin ist ein Beleg dafür, dass das Mittelalter auch in der Musik keine statische Epoche war, sondern die Künstler immer nach neuen Ausdrucksformen gesucht und diese auch verwirklicht hatten.
Post-Gregorian chants are an important area of study of the Latin monody of the late Middle Ages. Although derived from the classical repertoire, their stylistic expression is significantly different. One example of such forms is the rhymed office constituting an elaborate description of the life and death of a saint with the use of rhymed texts of antiphons and responsories. The subject of our study concerns the texts and melodies of the rhymed history of St. Catherine of Alexandria from the 12th-century Płock Pontifical. In the light of conducted research, it has been shown that the office of Saint Catherine carries the distinct traits of monodies of the late Middle Ages, both in its textual and melodic layers. It represents the sophisticated, mature form of the rhymed office, which is manifested by the rhymed structure of the poem and musical style, completely incongruous with the classic Gregorian assumptions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1706
DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2019.3.12
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wisniewski_Das_Reimoffizium_von_der_Hl._Katharina_im_Pontificale_von_Płock_aus_dem_12._Jahrhundert.pdfartykuł główny139,41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons