Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1691
Title: Rzeźba - linia w przestrzeni
Other Titles: Sculpture – Line in Space
Authors: Błotnicka-Mazur, Elżbieta
Keywords: rzeźba linearna; linear sculpture; linia w rzeźbie nowoczesnej; line in modern sculpture; „rzeźby rysowane” Edwarda Krasińskiego; “drawn sculptures” by Edward Krasiński; , „propozycje dla architektury” Aliny Ślesińskiej; “propositions for architecture” by Alina Ślesińska
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo KUL, Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Citation: Paragone. Rzeźba wobec awangardy, red. Elżbieta Błotnicka-Mazur, Lechosław Lameński, Marcin Pastwa, Lublin 2018, s. 273-292
Series/Report no.: Paragone;2
Abstract: Jak zauważył Mieczysław Goldberg, uproszczenie nowoczesnego widzenia spowodowało, że linia stała się najlepszym środkiem wyrazu sztuki nowoczesnego artysty. Linia nie tylko zdominowała dwuwymiarowe ze swojej natury malarstwo, ale także śmiało wkroczyła w świat rzeźby, powodując z czasem zatarcie ostrych granic poszczególnych dyscyplin sztuk plastycznych. W tekście, oprócz ogólnych rozważań na temat tego zagadnienia i początków zjawiska, zostaną przedstawione wybrane przykłady polskich dzieł rzeźbiarskich z lat 60. XX wieku, realizujących postulat rzeźby jako „rysunku w przestrzeni”, autorstwa Edwarda Krasińskiego (m.in. Dzidy) i Aliny Ślesińskiej („propozycje dla architektury”).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1691
ISBN: 978-83-8061-570-0
978-83-946646-2-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blotnicka_Mazur_Rzezba_Linia_w_przestrzeni.pdfartykuł główny718,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons