Rzeźba - linia w przestrzeni

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo KUL, Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Abstract
Jak zauważył Mieczysław Goldberg, uproszczenie nowoczesnego widzenia spowodowało, że linia stała się najlepszym środkiem wyrazu sztuki nowoczesnego artysty. Linia nie tylko zdominowała dwuwymiarowe ze swojej natury malarstwo, ale także śmiało wkroczyła w świat rzeźby, powodując z czasem zatarcie ostrych granic poszczególnych dyscyplin sztuk plastycznych. W tekście, oprócz ogólnych rozważań na temat tego zagadnienia i początków zjawiska, zostaną przedstawione wybrane przykłady polskich dzieł rzeźbiarskich z lat 60. XX wieku, realizujących postulat rzeźby jako „rysunku w przestrzeni”, autorstwa Edwarda Krasińskiego (m.in. Dzidy) i Aliny Ślesińskiej („propozycje dla architektury”).
Description
Keywords
rzeźba linearna, linear sculpture, linia w rzeźbie nowoczesnej, line in modern sculpture, „rzeźby rysowane” Edwarda Krasińskiego, “drawn sculptures” by Edward Krasiński, „propozycje dla architektury” Aliny Ślesińskiej, “propositions for architecture” by Alina Ślesińska
Citation
Paragone. Rzeźba wobec awangardy, red. Elżbieta Błotnicka-Mazur, Lechosław Lameński, Marcin Pastwa, Lublin 2018, s. 273-292
ISBN
978-83-8061-570-0
978-83-946646-2-6