Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1660
Title: Czy grupa może być "średniowalna"? Głos w sporze o nowy termin w matematyce.
Authors: Smoleń-Wawrzusiszyn, Magdalena
Keywords: języki specjalistyczne (profesjolekty); kryteria oceny terminów specjalistycznych; terminologia specjalistyczna; innowacja słowotwórcza
Issue Date: 4-May-2021
Publisher: DW ELIPSA
Citation: "Poradnik Językowy", 2021, z. 4, s. 75-83.
Abstract: Problem podjęty w artykule mieści się w obszarze szerszego zagadnienia, jakim jest ocena normatywna obcojęzycznych terminów funkcjonujących w polskich profesjolektach. Przyczynkiem podjętych analiz była dyskusja w środowisku matematyków, tocząca się wokół adaptacji angielskiego terminu amenable group w polskim dyskursie matematycznym. Zaproponowany przez część specjalistów przymiotnik średniowalny jako odpowiednik angielskiego leksemu amenable poddano weryfikacji pod kątem kryteriów systemowych (słowotwórczych) oraz funkcjonalnych odnoszących się do oceny poprawności terminologii specjalistycznej. Przeprowadzona analiza wykazała, że ani grupa średniowalna, ani grupa średnialna nie mogą zostać zaakceptowane – przymiotnik tworzący pierwszą z fraz nie spełnia kryterium systemowego, z kolei neologizm średnialna uznano za nieprecyzyjny znaczeniowo. Takich zastrzeżeń normatywnych nie wzbudza termin grupa średniowa – jest to jednak na razie wyłącznie propozycja, która oczekuje na ewentualną akceptację użytkowników dyskursu matematycznego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1660
DOI: 10.33896/PorJ.2021.4.6
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smolen-Wawrzusiszyn_Magdalena_Czy_grupa_moze byc_sredniowalna.pdfartykuł205,83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons