Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1635
Title: Preewangelizacja - ekstrawagancja czy pastoralna konieczność?
Other Titles: Pre-evangelization - Extravagance or Pastoral Necessity?
Authors: Przygoda, Wiesław
Keywords: preewangelizacja; ewangelizacja; sekularyzacja; dialog z niewierzącymi
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła, red. W. Przygoda, M. Fiałkowski OFMConv, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, s. 17-40
Series/Report no.: Teologia pastoralna w Polsce;4
Abstract: Ponieważ Chrystus umarł za wszystkich ludzi, a Bóg „pragnie by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 4), nikt nie może być w sposób aprioryczny wykluczony z ewangelizacyjnej misji Kościoła. Jeżeli zbawienie dokonane przez Chrystusa, całe Jego dzieło i On sam są ostatecznym dobrem wszystkich ludzi, to wszyscy i każdy z osobna mają prawo o Nim słyszeć od tych, którzy już uwierzyli (ES 64). W tym kontekście preewangelizację należy postrzegać nie jako ekstrawagancję ale jako konieczną działalność Kościoła mającą na celu przygotowanie w świadomości ludzi niewierzących w Boga fundamentu pod przyjęcie Radosnej Nowiny o zbawieniu, które jest w Chrystusie Jezusie. Autor artykułu przedstawia podstawy teologiczne preewangelizacji, następnie charakteryzuje jej potencjalnych adresatów w Polsce, by w ostatniej części zarysować główne formy dialogu z niewierzącymi.
Author of this article presents a theological basis of pre-evangelization, then it characterizes its potential recipients in Poland, to scratch in the last part the main forms of dialogue with non-believers.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1635
ISBN: 978-83-8061-009-5
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przygoda_Wieslaw_Preewangelizacja.pdfTekst zawiera kompletny rozdział z książki wieloautorskiej608,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons