Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1545
Title: Unia Europejska
Other Titles: The European Union
Authors: Podraza, Andrzej
Keywords: Unia Europejska; historia integracji europejskiej; system instytucjonalny UE; integracja gospodarcza i walutowa; Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa; stosunki UE z państwami Europy Środkowej i Wschodniej; the European Union; history of European integration; the institutional system of the EU; economic and monetary integration; the Common Foreign and Security Policy; EU relations with the countries of Central and Eastern Europe
Issue Date: 1999
Publisher: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Abstract: W książce ukazane są wybrane aspekty powstania, rozwoju i funkcjonowania Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę stan prawny na rok 1999, kiedy pozycja została opublikowana. Obejmuje ona swoim zakresem takie zagadnienia, jak: (1) historia integracji europejskiej, począwszy od sytuacji w Europie po II wojnie światowej i powstania Wspólnot Europejskich w latach 50., do momentu wejścia w życie traktatu amsterdamskiego, co nastąpiło 1 maja 1999 r.; (2) system instytucjonalny i proces decyzyjny Unii Europejskiej; (3) integracja gospodarcza i walutowa w ramach Unii Europejskiej; (4) Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa; (5) stosunki Unii Europejskiej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej.
The book presents selected aspects of the emergence, development and functioning of the European Union, taking into account the legal status as of 1999, when the book was published. It covers such issues as: (1) the history of European integration, starting with the situation in Europe after World War II and the establishment of the European Communities in the 1950s, till the entry into force of the Amsterdam Treaty on May 1, 1999; (2) the institutional system and decision-making process of the European Union; (3) economic and monetary integration within the European Union; (4) the Common Foreign and Security Policy; (5) relations of the European Union with the countries of Central and Eastern Europe.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1545
ISBN: 83-228-0747-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)
Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podraza_Andrzej-Unia_Europejska.pdfKsiążka690,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons