Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1530
Title: Kształtowanie charakteru nastolatków w grupie rówieśniczej
Other Titles: Personality development of the adolescent within their peer group
Authors: Borowska, Barbara
Keywords: styl życia młodzieży; uczestnictwo w kulturze; czas wolny; rodzina; youth lifestyle; participation in culture; free time; family; school; szkoła
Issue Date: 2013
Publisher: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli
Citation: Dziecko w przestrzeni życia społecznego, red. J. Daszykowska, A. Łuczyński, Stalowa Wola 2013, s. 181-197
Abstract: Artykuł przedstawia wybrane elementy kształtowania osobowości i charakteru młodzieży licealnej w Polsce i we Francji. Wyniki prezentowanego sondażu są częścią obszernych badań prowadzonych w pierwszej dekadzie obecnego stulecia (2005-2008) w regionie radomskim i paryskim wśród młodzieży, która kształciła się w trzech różnych środowiskach. W regionie radomskim w liceach na wsi, w małych miastach i w Radomiu oraz w regionie Île-de-France w liceach w małych miastach i w Paryżu. Badaniami zostało objętych 14 placówek oświatowych w tym 9 szkół w Polsce oraz 5 we Francji. Sondaż został przeprowa¬dzony na próbie 691 uczniów, wśród których było 455 licealistów z Polski oraz 236 uczniów z Francji. Przedstawione wyniki badań pokazały, że w sferze zachowań młodzieży widoczne są coraz wyraźniej zachodzące przemiany, które najczęściej określa się mianem stylu życia. Wśród współczesnych nastolatków kształtuje się nastawienie na bardziej konsumpcyjny tryb życia, polegający na uczestnictwie w szeroko pojętych dobrach kultury. Niezaprzeczalny wpływ na kształtowanie wzorów i postaw, w tym również stylu spędzania wolnego czasu przez młodzież, posiadają: rodzina, grupy rówieśnicze i szkoła.
The article discusses the selected aspects of personality development of the Polish and French high school youth. The results of the survey present¬ed in this article are a part of extensive research carried out in the first de¬cade of the 21st century (the year 2005-2008) among teenagers coming from three different backgrounds. It was conducted in small city and country high schools of the Radom region as well as in Paris and small city high schools of the Île-de-France region. 14 educational institutions were included in the research, 9 of which were Polish and 5 French. The survey was carried out on 455 Polish and 236 French high school students, that is 691 in total. The re¬sults point to crucial changes in what is referred to as teenage lifestyle. Mod¬ern day youth tend to adopt a more consumerist approach to life making use of various cultural goods. Undeniably, family, school and peer groups play an important role in shaping teenage attitudes and values.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1530
ISBN: 978-83-61307-73-0
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)
Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borowska_Barbara-Ksztaltowanie_charakteru_nastolatkow.pdfArtykuł614,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons