Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1494
Title: Drama w procesie dydaktyczno-wychowawczym w refleksji własnej
Other Titles: Drama in the didactic and educational process in self-reflection
Authors: Borowska, Barbara
Keywords: drama a teatr; Nowe Wychowanie; walory edukacyjno-wychowawcze dramy; drama and theater; New Upbringing; educational values of drama
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk, red. M. Nowak, E. Stoch, B. Borowska, Lublin 2015, s. 397-414
Abstract: Rozdział pt.: "Drama w procesie dydaktyczno-wychowawczym w refleksji własnej", przedstawia główne założenia Nowego Wychowania, ogólny zarys teorii dramy oraz jej walory edukacyjno-wychowawcze. Autorka dzieli się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas różnych kursów i warsztatów dotyczących dramy, jako metody nauczania w edukacji humanistycznej oraz wieloletnim doświadczeniem dydaktyczno-wychowawczym w pracy z młodzieżą i nauczycielami.
The chapter entitled: "Drama in the didactic and educational process in self-reflection" presents the main assumptions of New Education, a general outline of drama theory and its educational and educational values. The author shares the knowledge and skills gained during various courses and workshops on drama as a teaching method in humanities education and many years of didactic and educational experience in working with young people and teachers.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1494
ISBN: 978-83-8061-048-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)
Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Z_problematyki_teatrologii_i_pedagogiki.tifOkładka287,3 kBTIFFView/Open
Borowska_Barbara-Drama_w_procesie_dydaktyczno-wychowawczym_w_refleksji_wlasnej.pdfRozdział135,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons