Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1429
Title: Patrystyczne korzenie kapituł i statutów kapitulnych
Authors: Wysocki, Marcin
Keywords: kapituła; chapter; patrologia; patrology; Ojcowie Kościoła; Church Fathers
Issue Date: 2010
Publisher: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM
Citation: Warmińska Kapituła Katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele, red. A. Kopiczko - J. Jezierski - Z. Żywica, Olsztyn 2010, s. 75-85
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1429
ISBN: 978-83-930647-8-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wysocki_Patrystyczne_korzenie_kapitul.pdfartykuł główny4,14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons