Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1416
Title: Biskup Grzegorz Chomyszyn – zwolennik normalizacji stosunków ukraińsko-polskich w okresie międzywojennym
Other Titles: BISHOP HRYHORIY KHOMYSHYN – SUPPORTER OF THE NORMALIZATION OF UKRAINIAN-POLISH RELATIONS IN THE INTERWAR PERIOD
Authors: Ryba, Mieczysław
Keywords: Grzegorz Chomyszyn; Andrzej Szeptycki; Kościół greckokatolicki; nacjonalizm ukraiński; okres międzywojenny; Hryhoriy Khomyshyn; Andrey Sheptytsky; Greek Catholic Church; Ukrainian nationalism; interwar period
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2020, T. 113, s. 383-394
Abstract: Artykuł dotyczy poglądów i działalności ukraińskiego biskupa greckokatolickiego Grzegorza Chomyszyna na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Grzegorz Chomyszyn należał do największych zwolenników polsko-ukraińskiego pojednania w Kościele greckokatolickim. Był on zdecydowanym krytykiem „pogańskiego” nacjonalizmu ukraińskiego. Życie społeczno-polityczne Ukraińców starał się oprzeć na etyce chrześcijańskiej. Na takim też gruncie szukał pojednania między narodem polskim i ukraińskim. Jego postawa czyniła go najpoważniejszym mężem stanu, z którym władze polskie znajdowały płaszczyznę porozumienia.
The article discusses the views and activities of the Ukrainian Greek Catholic Bishop Hryhoriy Khomyshyn at the turn of the 1920s and 1930s. Hryhoriy Khomyshyn was one of the greatest supporters of Polish-Ukrainian reconciliation in the Greek Catholic Church. He was a strong critic of ‘pagan’ Ukrainian nationalism. He made efforts to base the social and political life of Ukrainians on Christian ethics. On such grounds, he sought reconciliation between the Polish and Ukrainian nations. His attitude made him the most serious statesman with whom the Polish authorities found common ground.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1416
DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.10013
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2020, T. 113

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ryba_Mieczyslaw_Biskup_Grzegorz_Chomyszyn_Zwolennik_Normalizacji_Stosunkow_Ukrainsko-polskich_w_Okresie_Miedzywojennym.pdf308,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons