Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1315
Title: Zmiana usytuowania radia w komunikowaniu politycznym
Authors: Łukasik-Turecka, Agnieszka
Keywords: audytywne komunikowanie polityczne; radio; radiofonia publiczna; nieodpłatne audycje wyborcze; auditive political communication; radio; public radio; free election broadcasts
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Celem głównym monografii było wskazanie, na przykładzie polskiej radiofonii, przede wszystkim radiofonii publicznej, obecnego usytuowania radia w komunikowaniu politycznym, natomiast celem pomocniczym zdiagnozowanie czynników wpływających na zmianę umiejscowienia radia w komunikowaniu politycznym. W pracy zdefiniowano terminy „audytywne komunikowanie polityczne” i „polityczna strategia komunikacyjna w obszarze komunikowania audytywnego”, zaprezentowano autorską typologię właściwą dla audytywnego komunikowania politycznego, a także wykazano zmiany usytuowania radia w komunikowaniu politycznym w jego trzech obszarach: radia jako instrumentu propagandy, medium informacji politycznej i instrumentu wyborczego.
The main goal of the monograph was to show, using the example of Polish radio broadcasting, first of all public radio, the present position of radio in public communication, the secondary objective being to diagnose the factors that have an impact on the change of the place of radio in political communication. The study defines the terms “auditive political communication” and “political communication strategy in the field of auditive communication”, presents the author’s original typology specific to auditive political communication, and demonstrates the changes in the place of radio in political communication in its three areas: radio as a propaganda instrument, as the medium of political information, and as an election instrument.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1315
ISBN: 978-83-8061-556-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)
Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zmiana usytuowania radia.tifOkładka143,96 kBTIFFView/Open
Lukasik-Turecka_Agnieszka_ Zmiana_usytuowania_radia.pdfKsiążka4,05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons