Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1297
Title: Media Education and the New Evangelization. Part One: Media Components and Challenges
Authors: Chmielewski, Mirosław
Keywords: Media education; new evangelization; Internet; social media; theology of media; Edukacja medialna; nowa ewangelizacja; media społecznościowe; teologia mediów
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 37 (2020) nr 2, s. 407-425
Abstract: This article represents the first instalment of a two-part study on the relationship between media education and the new evangelization. The author puts forward a claim that pursuing the new evangelization in the Church demands the media education of the evangelizers and their cooperation with leaders in media education. Proving this thesis advances via three stages: (1) Outlining selected components of the media context of the new evangelization, in light of selected theses from the Church Magisterium; (2) Discussing selected challenges for both media education and the new evangelization; and (3) Presenting selected postulates and educational proposals for media literacy formation and the new evangelization. This last part outlines five media components of the new evangelization, along with three main challenges for both media and the new evangelization, stemming from their interrelationship. The main research methods used in this article are: the Magisterial method, sub ratione Dei, and comparative synthesis
Jednym z ważnych wyzwań dla Kościoła jest nowa ewangelizacja w kontekście medialnym. Autor artykułu stawia tezę, iż do prowadzenia nowej ewangelizacji w Kościele konieczna jest edukacja medialna i cyfrowa. Dowodzenie tej tezy odbywa się na w trzech etapach: 1. Ukazanie związków edukacji medialnej z naukami teologicznymi; 2. Ukazanie wybranych komponentów medialnego kontekstu nowej ewangelizacji w świetle wybranych wypowiedzi Magisterium Kościoła; 3. Prezentacja wybranych wyzwań zarówno dla edukacji medialnej i nowej ewangelizacji. Autor postuluje pilną konieczność dalszej refleksji naukowej nad edukacją medialną w obszarze teologii pastoralnej oraz formacji medialnej w duszpasterstwie ukierunkowanym ewangelizacyjnie. Metody wiodące zastosowane w przygotowaniu niniejszego artykułu to krytyczna analiza zawartości oraz metoda syntezy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1297
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.8346
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2020, T. 37, Nr 2: Varia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chmielewski_Miroslaw_Media_Education_and_the_New_Evangelization_Part_One_Media_Components_and_Challenges.pdf312,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons