Adam Marczyński około roku 1955 a mit wolności

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Związek Polskich Artystów Plastyków, Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo UMCS
Abstract
W okresie „odwilży” Adam Marczyński wykonuje serie kompozycji, głównie w technice monotypii, o organicznych formach bliskich abstrakcji aluzyjnej. Tekst jest próbą skonfrontowania tych prac z mitem wolności w sztuce tego okresu, wypracowanym przez polityczny konsensus władzy i artystów, wobec artystycznych proweniencji dualistycznej koncepcji transcendencji formy Pieta Mondriana.
During the period of political Thaw, Adam Marczyński (1908-1985) – member of a Kraków artistic group – created a series of compositions, mainly in the monotype technique, depicting organic forms reminiscent of allusive abstraction. The essay is an attempt to confront these works with the myth of artistic freedom commonly associated with that historical period as the result of the unwritten consensus between the communist authorities and artist circles. The idea of transcendence of form seen as a common point connecting Piet Mondrian’s concept of reality and Adam Marczyński’s abstract works is an important problem also discussed by the author.
Description
Keywords
Adam Marczyński, Adam Marczynski, sztuka okresu odwilży, art in the Thaw period, Piet Mondrian, Piet Mondrian
Citation
Sztuka jako przestrzeń wolności? 23. Wschodni Salon Sztuki, red. Elżbieta Błotnicka-Mazur, Wojciech Mendzelewski, Jolanta Męderowicz, Lublin 2018, s. 47-55.
ISBN
978-83-62970-57-5