Fonogesty - meotda i jej zastosowanie

Abstract
Celem publikacji jest promowanie metody Cued Speech (Metody Fonogestów), która wspiera rozwój językowy osób z uszkodzeniami słuchu w ich narodowym języku fonicznym. Metoda Fonogestów to prosty system układów dłoni i lokacji przy twarzy. Została ona stworzona, aby wspierać osoby z uszkodzeniami słuchu, które pomimo wczesnej rehabilitacji i terapii mają problemy z odbieraniem języka fonicznego. Fonogesty pomagają osobom niesłyszącym i słabosłyszącym komunikować się w łatwy i precyzyjny sposób z ich słyszącymi rodzicami, rówieśnikami i przyjaciółmi, terapeutami i nauczycielami.
Description
Keywords
fonogesty, Cued Speech, niesłyszący, deaf, słabosłyszący, hard of hearing
Citation
ISBN