The priority of form in the metaphysics of the human person. A contemporary defense of aristotelian-thomistic hylomorphism

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024-03-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This dissertation offers a critical examination of the metaphysical constitution of the human person, with a particular focus on the mind and body problem, adopting the relevant hylomorphism developed by the realist metaphysics of the Aristotelian-Thomistic tradition. The primary role of the formal cause is examined in order to highlight the philosophically advantageous results of a hylomorphic account as well as to show as far as is possible that this is really how facts are with the ontological constitution of the human person, hence the commitment to realist metaphysics. This research project, therefore, intends to defend the priority of form, understood in terms of both metaphysical and explanatory priority. In order for this examination to be a systematic one, contrasting accounts are also discussed, these being, primarily, dualistic theories as well as materialist approaches. A balance is struck between a historical and classical investigation into the way these theories accounting for the body and soul relationship were developed, on the one hand, and a more contemporary and scientifically informed approach to this widely discussed theme. Rozprawa przedstawia krytyczne spojrzenie na metafizyczną konstytucję osoby ludzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu umysłu i ciała, w świetle klasycznego hylemorfizmu rozwijanego przez realistyczną metafizykę tradycji arystotelesowsko-tomistycznej. Analizie poddana jest naczelna rola przyczyny formalnej, celem uwydatnienia filozoficznej doniosłości ujęcia hylemorficznego, jak też wykazania, na ile to możliwe, że tak właśnie mają się fakty z ontologiczną konstytucją osoby ludzkiej, czego wyrazem jest metafizyczny realizm. Niniejszy projekt badawczy ma więc na celu obronę pierwszeństwa formy, rozumianego zarówno w kategoriach pierwszeństwa metafizycznego, jak i eksplanacyjnego. Systematyczność badań wymagała również omówienia stanowisk przeciwnych, sprowadzających się przede wszystkim do teorii dualistycznych, a także materialistycznych. W analizach zachowana została równowaga, z jednej strony między historycznym i systematycznym aspektem dociekań nad rozwijanymi teoriami wyjaśniającymi związek ciała i duszy, z drugiej zaś bardziej współczesnym i naukowo uzasadnionym podejściem do tego szeroko dyskutowanego tematu.
Description
Wydział Filozofii, Instytut Filozofii; promotor: ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL
Keywords
hylomorphism, Aristotle, Thomism, metaphysics, soul, hylemorfizm, Arystoteles, tomizm, metafizyka, dusza
Citation
ISBN
Creative Commons License