Proces skrócony przed biskupem

dc.contributor.authorŁukasik, Aleksandra Wiktoria
dc.date.accessioned2023-09-15T07:52:48Z
dc.date.available2023-09-15T07:52:48Z
dc.date.issued2023-09-29
dc.descriptionWydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa Kanonicznego; promotor: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
dc.description.abstractPapież Franciszek poprzez List apostolski motu proprio" Mitis Iudex Dominus Iesus" wprowadził szereg reform dotyczących procesów małżeńskich. Jedną z najważniejszych jest ustanowienie nowej instytucji – procesu skróconego. Postępowanie w sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa w trybie procesu skróconego może mieć miejsce jedynie w przypadku zaistnienia szczególnych przesłanek, takich jak zgodna prośba obojga małżonków oraz wystąpienie okoliczności, które poparte dowodami, w sposób oczywisty wskazują na nieważność małżeństwa. Wyłącznie do biskupa diecezjalnego należy orzekanie w procesie skróconym, co szczególnie podkreśla jego znaczenie jako pierwszego sędziego w Kościele partykularnym. Poza biskupem w przebieg procesu skróconego zaangażowani są także wikariusz sądowy, instruktor oraz asesor. Wikariusz sądowy decyduje czy sprawa może być rozpatrywana w trybie skróconym oraz powołuje instruktora i asesora – osoby bezpośrednio wspomagające biskupa w procesie, z którymi biskup konsultuje się przed podjęciem decyzji dotyczącej nieważności małżeństwa. Skrócenie procedury w procesie biskupim przejawia się między innymi w odbyciu jednego posiedzenia dowodowego, po którym akta sprawy przekazywane są do biskupa diecezjalnego. Gdy osiągnie on moralną pewność, stwierdza nieważność małżeństwa. W przeciwnym razie kieruje sprawę do rozpatrzenia w trybie procesu zwykłego. Pope Francis through Apostolic letter motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus introduced a series of reforms of marriage processes. The most important of them was introducing the new institution of the briefer matrimonial process. Proceeding with the cases of the nullity of marriage with the briefer process can be taken whenever the petition is proposed by both spouses and in the circumstances of recurring evidences which render the nullity manifest. Only the diocesan bishop himself is competent to judge cases of the nullity of marriage with the briefer process, which emphasizes his importance as a first judge in the particular church for which he was entrusted. Excepted bishop, in the briefer process are also involved the judicial vicar, the instructor and the assessor. The judicial vicar decides if case can be treated with the briefer process and he nominates the instructor and the assessor – the main people who support bishop during the process. Furthermore, before making up his mind, Bishop consults nullity of marriage with them. Shortening of the procedure in the briefer matrimonial process manifests itself in a single session for collecting proofs, after which the case acts are taken to the diocesan bishop. After reaching the moral certitude about the nullity of marriage, Bishop issues the sentence. Otherwise, he refers the case to the ordinary method.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12153/5728
dc.language.isopl
dc.subjectprawo kanoniczne
dc.subjectnieważność małżeństwa
dc.subjectMitis Iudex Dominus Iesus
dc.subjectbiskup diecezjalny
dc.subjectcanon law
dc.subjectnullity of marriage
dc.subjectdiocesan bishop
dc.titleProces skrócony przed biskupem
dc.title.alternativeThe Briefer Process before the Bishop
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Lukasik_Aleksandra_Proces_skrocony_przed_biskupem.pdf
Size:
1.9 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: